• |
 • kamenarstvo-hb@kamenarstvo-hb.sk |
 • 0905 181 767, 0905 181 790

Údržba

Povrch z mramoru, vápenca a travertínu (ďalej len mramoru), hlavne leštených, je veľmi náchylný k rýchlemu poškodeniu bežným používaním. Veľmi malá odolnosť voči obrusom, nebezpečie nasiaknutia tukov a tekutín, ktoré farbia a chemické reakcie s kyslými prostriedkami sú handicapom úžitkových vlastností inak veľmi dekoratívnych, až atraktívnych prírodných mramorov. Preto sa doporučuje povrch z mramoru chrániť. Ochranu je možné vykonať chemickými prostriedkami ako impregnovaním alebo povrchovými úpravami vo forme voskov.

Je nutné si uvedomiť, že mramor je pomerne mäkký kameň s nasiakavosťou, ktorý si vyžaduje starostlivosť a dobrú údržbu. Na mramore, kde by mohlo dôjsť k poliatiu, napr. kávou alebo tukmi doporučujeme používať impregnáciu ANTI FLECK. Túto impregnáciu je treba použiť pred voskami na čistý a suchý mramor.

Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu povrchu mramoru, je treba vykonať chemickú obnovu povrchu. K týmto účelom je určený "čistič prírodného kameňa" Steinreiniger, ktorý odstráni zašlé nečistoty. Po tomto dôkladnom očistení je potrebné previesť pôvodnú povrchovú úpravu.

AKEMI Antiflek Anti-Fleck

Antiflek chráni hrubo opracovaný, leštený prírodný i umelý kameň, betón, a neglazúrovanú keramiku proti nasiaknutiu tukov, olejov a znižuje priľnavosť farieb. Existujúce škvrny môžete rýchlo vyčistiť. Po odparení rozpúšťadiel a vyzretí produktu nie je škodlivý zdraviu. Produkt je jednozložková impregnácia na silikónovej báze s dlhoročnou účinnosťou, určená pre interiér i exteriér. Odoláva poveternostným vplyvom a nežltne. Nebráni priedušnosti kameňa. U niektorých druhov kameňa môže mierne prehĺbiť farebný tón.

Návod na použitie:

 1. Plochy musia byť poriadne vyčistené a zaručene suché.
 2. Na veľkých plochách najprv aplikujte na malej vzorkovej ploche pre zistenie spotreby a účinnosti.
 3. Teplota spracovania je 5oC až 25oC, priame slnečné svetlo a vlhkosť znižujú účinnosť produktu.
 4. Na suché plochy nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním jeden až dvakrát (mokré na mokré) podľa stupňa nasiakavosti podkladu.
 5. Impregnáciu, ktorá nenasiakla je nutné cca 30 min. po nanesení z plochy odstrániť handrou. Pri leštených plochách sa doporučuje preleštenie (napr. flanelom alebo silónovým kotúčom )
 6. Pôsobeniu vody a olejov vystavovať až po 2 dňoch. V priebehu aplikácie a jeden deň po nej chrániť pred vlhkosťou. Úplná účinnosť produktu sa dosiahne po 7dňoch.

Upozornenie:

 • Antiflek se nehodí pre glazúrované alebo nenasiakavé plochy.
 • Nesmie sa dostať do kontaktu s umelými hmotami, ktoré sú odolné voči riedidlám, s okennými sklami, nalakovanými dielmi alebo rastlinami.
 • Pri nedodržaní správnej aplikácie môže vytvárať závoje alebo mapy.
 • Na namáhaných plochách (napr. podlahách) je potrebné náter 1x ročne zopakovať.
 • Uchovávajte len v dobre uzavretých a originálnych obaloch.
 • Znečistenie čo najrýchlejšie odstráňte.
 • Spotreba je 1 až 15 m2/l podľa nasiakavosti podkladu.
 • Do triedeného odpadu odkladajte len úplne vyprázdnené obaly.
 • Skladovateľnosť min. 1 rok v dobre uzavretých obaloch na chladnom a dobre vetranom mieste.

AKEMI Impregnácia kameňa Stein-Imrägnierung (Art. Nr.: 10834, 10835)

Impregnácia kameňa je jednozložkový produkt na báze oligomérnych alkaloxyloxanov s riedidlom s dlhoročnou účinnosťou. Slúži pre hydrofóbne ošetrenie nasiakavého prírodného i umelého kameňa aj na zvislých alebo naklonených plochách. Je vysoko účinný najmä u hmôt s nízkou hodnotou Ph. Odoláva poveternostným vplyvom a nežltne. U väčšiny kameňov nemení farbu. Výnimočne môže u niektorých druhov dôjsť k nepatrnej zmene / napr. kvarcit, serpentin, rula/.

Návod na použitie:

 1. Plocha musí byť čistá a suchá.
 2. Spotrebu a účinnosť je potrebné zistiť na malej skúšobnej ploche.
 3. Optimálna teplota pre nanášanie je 5°C - 25° C . Pri aplikácii a po dobu zretia impregnácie ju chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred vlhkosťou.
 4. Nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním, jeden alebo dvakrát podľa nasiakavosti.
 5. Impregnáciu, ktorá nenasiakla je potrebné do 30 min. po nanesení z plochy zotrieť handrou veľmi mierne navlhčenou nitroriedidlom. Na leštených plochách sa doporučuje preleštenie (napr. flanelom, silonovým kotúčom).
 6. Účinnosť proti vode nastane za 4 až 6 hodín.

Upozornenie:

 • Impregnáciu nepoužívajte na hmoty s nenasiakavým povrchom a sádru.
 • Nesmie sa dostať do kontaktu s umelými hmotami , ktoré nie sú odolné voči riedidlám,so sklom, lakovanými dielmi alebo rastlinami.Pri nedodržaní zásad aplikácie môže vytvárať závoje alebo mapy.
 • Výdatnosť: 1 - 5 l/m2 podľa nasiakavosti kameňa.
 • Do triedeného odpadu odkladajte len úplne prázdne obaly.
 • Skladovateľnosť v chlade a na dobre vetranom mieste v dobre uzavretých obaloch min. 1 rok.